Statystyki dotyczące deszczowych miesięcy w powiecie pruszkowskim pokazują, że w gminie Brwinów było najmniej interwencji strażaków: to rezultat działania Spółki Wodnej Brwinów, która tylko w 2011 r. uporządkowała ok. 20 km rowów melioracyjnych.

Spółka wodna – w przeciwieństwie do spółek prawa handlowego - nie działa w celu osiągnięcia zysku. Prowadzone przez nią prace melioracyjne finansowane są ze składek członków oraz dotacji.

Podsumowanie roku 2011, opracowane przez przewodniczącego Spółki Wodnej Brwinów Benedykta Grobelnego, pokazuje skalę działań związanych z utrzymaniem i konserwacją systemu melioracyjnego na terenie gminy Brwinów. Wydano na nie w sumę ponad 300 tys. zł.

W 2011 r. wykonano następujące prace:
•    odbudowa systemu drenażowego w Koszajcu (2 studnie)
•    renowacja studni drenażowej i systemu zbieraczy drenażowych w Domaniewku (3 studnie)
•    projekt odwodnienia stawu i terenów przyległych w Koszajcu
•    odmulenie i konserwacja rowów w Biskupicach, Czubinie, Grudowie, Kaniach, Kotowicach, Krosnach, Milęcinie, Mosznie, Owczarni, Otrębusach, Parzniewie i Żółwinie,
•    koszenie rowów w Kotowicach, Parzniewie, Brwinowie.
Łącznie udało się uporządkować ponad 20 km rowów melioracyjnych.

Źródła finansowania prac to:
•    środki własne Spółki Wodnej Brwinów: 78.768 zł (w tym kwota pozyskana z Urzędu Wojewódzkiego: 10.736 zł)
•    dotacja Starosty Pruszkowskiego 66 563 zł
•    środki z budżetu gminy Brwinów: 165.000 zł

Widać efekty prac Spółki Wodnej Brwinów: wyróżnia się ona zarówno pod względem systematyczności prac prowadzonych od kilku lat, jak i wysokiego stopnia ściągalności składek od członków. Przewodniczący Benedykt Grobelny wielokrotnie apelował o wpłaty składek członkowskich – dzięki nim Spółka może kontynuować działalność i ubiegać się o kolejne dotacje.