Podczas debaty o bezpieczeństwie, która odbyła się 18 marca w OSP w Brwinowie, policja pochwaliła się dobrymi wynikami i zwiększeniem wykrywalności.

Statystyki policyjne omawiali mł. inspektor Waldemar Perdion z Komendy Powiatowej w Pruszkowie oraz komisarz Maciej Wiciński i asp. sztabowy Robert Potocki z posterunku w Brwinowie. Liczby i wykresy pokazują bardzo dobry obraz bezpieczeństwa: w ostatnich latach spada zarówno przestępczość, jak też liczba wypadków i kolizji drogowych. Łącznie w 2012 r. na terenie gminy Brwinów policja przeprowadziła 890 interwencji. Zatrzymano 188 osób, w tym aż 44 nietrzeźwych kierowców. Policjanci z Brwinowa mogą się pochwalić dobrą skutecznością. Wzrasta wykrywalność – w przypadku przestępstw kryminalnych przekracza ona 60% (najlepszy wynik w powiecie pruszkowskim), a przestępczości ogółem – 67%.

W debacie o bezpieczeństwie uczestniczył burmistrz Arkadiusz Kosiński, który odpowiadał na szereg pytań dotyczących planowanej budowy obwodnicy Moszny oraz omawiał szczegóły dotyczące schetynówki w Parzniewie. Kierowcy na terenie gminy Brwinów muszą liczyć się z utrudnieniami lub objazdami. Będą one powodowane przez prace związane z budową kanalizacji oraz budowę drogi z Brwinowa do Parzniewa.

Najliczniejszą grupą uczestników spotkania byli sołtysi. Wielu z nich dziękowało policji za skuteczne patrole drogówki, które są widoczne w brwinowskich sołectwach. Proszono, by policja częściej podejmowała interwencje w przypadku źle zaparkowanych samochodów oraz przekroczeń tonażu. W tym ostatnim przypadku komisarz Wojciech Wójcik nie mógł obiecać mieszkańcom Moszny, że ograniczony zostanie ruch TIR-ów: jest to ruch uprawniony, gdyż kierowcy ciężarówek mają prawo poruszania się po drogach, gdzie nie ma ograniczenia tonażu, lub jeśli uzyskali stosowne pozwolenie od zarządcy drogi.

Waldemar Perdion podkreślał zalety współpracy ze Strażą Miejską, która wyręcza policję w wielu czynnościach administracyjno-porządkowych. – Chciałbym, żeby w każdej gminie była straż miejska – podkreślał. Policjanci dziękowali również za wsparcie ze strony brwinowskiego samorządu. Komisariat policji w Brwinowie otrzymał w ubiegłym roku od władz samorządowych 43 058 zł. Suma ta została podzielona na mniejsze kwoty, które przeznaczono na naprawy samochodów, ponadnormatywne służby patrolowe (28.058 zł) oraz nagrody dla funkcjonariuszy.

Komendant posterunku policji w Brwinowie, komisarz Maciej Wiciński apelował, aby mieszkańcy zwracali się do policji, gdy widzą w swoim otoczeniu coś niepokojącego. Nawiązał w ten sposób do przypadków kradzieży z włamaniem. Są one dla poszkodowanych podwójnie przykrym wydarzniem: tracą część dobytku, ale też tracą poczucie bezpieczeństwa we własnym domu. Czujność sąsiadów lub przechodniów mogłaby w wielu przypadkach pomóc w zapobieganiu kradzieżom lub szybkim ujęciu ich sprawców.Statystyki policyjne - prezentacja [PDF]