Wraz z końcem roku zostaną zrealizowane ostatnie zadania w ramach projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów”. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez ostatnie lata była priorytetowym zadaniem gminy Brwinów.

Prace realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych dobiegają końca zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. „Czyste życie” to największa inwestycja gminy Brwinów, na której realizację gmina otrzymała dotację w wysokości ponad 60 mln zł. Projekt był podzielony na kilka kontraktów: jednym z największych zadań była budowa sieci kanalizacyjnej w Brwinowie po obu stronach torów PKP. W północnej części miasta ostatni odcinek sieci sanitarnej oddano do użytkowania w lutym 2013 r. Wybudowano ok. 24,2 km nowej kanalizacji obejmującej kanały grawitacyjne, tłoczne oraz odgałęzienia do granic nieruchomości i 25 sztuk przepompowni ścieków. Wartość prac budowlanych realizowanych w ramach tego zadania zamknęła się w kwocie 12,7 mln zł netto.

Sieć wybudowana po południowej stronie miasta jest jeszcze dłuższa i obejmuje ponad 37,3 km. Obecnie dobiega końca realizacja trzeciego etapu prac w rejonie ulic przyległych do ul. Pszczelińskiej w Brwinowie. Zakończenie budowy przewidziane jest jeszcze w październiku br., ale trzeba będzie jeszcze zaczekać na decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W ostatnich dniach wakacji nadeszła dobra wiadomość dla kolejnych mieszkańców Otrębus i Kań: mogą oni przyłączać swoje posesje do nowej sieci kanalizacji sanitarnej. Przed końcem roku planowe jest jeszcze oddanie do użytkowania ostatnich odcinków sieci w Otrębusach i Kaniach, a także wykonanie wodociągu i kanalizacji w ul. Warszawskiej w Otrębusach i budowa ponad kilometrowego odcinka tych sieci w ul. Przyszłości w Parzniewie prowadzącej do osiedla „Twój Parzniew-Miasto Ogród”.

Wciągu trzech lat wybudowano ok. 120 km sieci kanalizacji sanitarnej i ok. 30 km sieci wodociągowej, dwie pompownie sieciowe wody, które utrzymują stałe ciśnienie wody w sieci wodociągowej i rozbudowano dwie stacje uzdatniania wody: w Brwinowie i w Parzniewie. Ta ostatnia inwestycja niezbędna była w związku z rosnącą liczbą przyłączających się do sieci odbiorców wody pitnej. Nowy budynek SUW-u w Brwinowie, a w nim wydajna linia technologiczna zostały oficjalnie otwarte w czerwcu br. Wtedy też mieszkańcy mogli zwiedzić brwinowską stację uzdatniania wody podczas Festiwalu Otwarte Ogrody.
          
Wszyscy zainteresowani przyłączeniem swoich nieruchomości do nowopowstałej sieci sanitarnej powinni skontaktować się z Brwinowskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Brwinowie przy ul. Kościuszki 4A, nr tel. (22) 738-25-60 lub Jednostką Realizującą Projekt „Czyste życie…” Urzędu Gminy Brwinów, ul. Kościuszki 4A, nr tel. (22) 738-25-79.
 
Projekt „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.