Dzięki środkom z projektu pn. „Internet w zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Brwinów”, którego realizację rozpoczęła gmina Brwinów, najbardziej potrzebujący mieszkańcy otrzymają sprzęt komputerowy wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu. Do 20 września 2013 r. trwa rekrutacja uczestników projektu.

Zgłoszenia osób, które chciałyby otrzymać sprzęt komputerowy przyjmowane są do 20 września 2013 r. Ostatecznego wyboru 58 uczestników projektu dokona powołana przez burmistrza gminy Brwinów komisja konkursowa.

Aby ubiegać się o udział w projekcie gospodarstwa domowe muszą spełniać jedno z podanych kryteriów:

▪          kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach pomocy społecznej lub systemu świadczeń rodzinnych;
▪          w grupie docelowej znalazły się również osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowaniem stopniem niepełnosprawności, rodziny zastępcze i samotni rodzice.

Kryteria obowiązkowe dla każdej z grup to: spełnienie jednego z powyższych wymogów, zamieszkanie na stałe na terenie gminy Brwinów i brak komputera z dostępem do Internetu w gospodarstwie domowym.
 
Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Brwinów. Dzięki pozyskanym przez gminę funduszom unijnym 58 wyłonionych w drodze rekrutacji gospodarstw domowych będzie mogło otrzymać komputery wraz niezbędnym oprogramowaniem i drukarkami oraz bezpłatny dostęp do Internetu. Wybrani mieszkańcy gminy Brwinów wezmą udział w obowiązkowych szkoleniach z obsługi oprogramowania.
 
Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 i w Środowiskowym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. T. Kościuszki 4a. Wypełnione dokumenty wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w godzinach pracy Urzędu oraz ŚOPS-u.
 
Realizacja projektu umożliwi dostęp do nowych technologii osobom z różnym stopniem niepełnosprawności, samotnym rodzicom, rodzinom zastępczym i objętym systemem pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych. Więcej informacji o realizacji projektu przez gminę Brwinów można znaleźć na stronie internetowej projektu www.internetwzasiegu.brwinow.pl
 

Projekt „Internet w zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brwinów” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.