Mszą św. odprawioną 17 lutego 2013 r. w kościele w Otrębusach zostały zainaugurowane uroczystości nazwania jednej z ulic w Kaniach imieniem legendarnego generała Antoniego Hedy-Szarego.

 Generał Heda był żołnierzem Rzeczpospolitej, dowódcą oddziałów partyzanckich Armii Krajowej w Górach Świętokrzyskich. Dla wielu mieszkańców Kań i Otrębus przez ponad 40 lat był po prostu sąsiadem. Za swą działalność partyzancką, a w późniejszych latach antykomunistyczną i niepodległościową był kilkakrotnie odznaczany m.in. krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Władze gminy Brwinów w 2005 r. przyznały mu tytuł Honorowego Obywatela Gminy Brwinów.

W niedzielnej mszy św. w kościele parafialnym w Otrębusach uczestniczyły poczty sztandarowe: gminy Brwinów oraz gimnazjum im. 36 pp Legii Akademickiej z Zespołu Szkół w Otrębusach. Za zmarłego przed pięcioma laty generała Antoniego Hedę-Szarego, długoletniego parafianina parafii pw. NMP Matki Kościoła, modlili się wspólnie proboszcz Bolesław Bolek oraz wikary Tomasz Bieńkowski.

Po mszy odbył się koncert pieśni partyzanckich i patriotycznych zorganizowany przez fundację Akademia Profil. Był on okazją do przypomnienia sylwetki generała. Czytano fragmenty wspomnień "Szarego"; mówił też o nim burmistrz Arkadiusz Kosiński. Muzycy występujący w czteroosobowym składzie: skrzypce - Małgorzata Szarlik-Woźniak, akordeon - Robert Lipka, gitara - Maciej Kierzkowski, śpiew – Rafał Grozdew zostali ciepło przyjęci i nagrodzeni gromkimi brawami. Koncert był sfinansowany z dotacji gminy Brwinów w ramach wspierania działalności pożytku publicznego.

Po zakończeniu uroczystości w Otrębusach przybyli goście udali się do Kań na skrzyżowanie ulic Juliusza Słowackiego oraz gen. Antoniego Hedy-Szarego. Nowa ulica znajduje się w sąsiedztwie domu, który generał wybudował w latach 60. Wśród gości byli m.in. generał Ryszard Matrzak, prezes Światowej Federacji Polskich Kombatantów oraz Andrzej Melak, prezes Komitetu Katyńskiego. Mimo lutowego zimna rodzina, kombatanci, reprezentanci brwinowskiego samorządu, dziennikarze lokalnych mediów, goście z Pruszkowa, Brwinowa oraz sąsiedzi generała - mieszkańcy Kań zebrali się, by upamiętnić „Szarego”.

Tablicę z nazwą ulicy, do której przytwierdzona jest informacja z życiorysem bohatera odsłoniły córki generała: Maria Hamilton i Teresa Heda-Snopkiewicz z pomocą burmistrza gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego. Inicjatorem nadania nowej nazwy ulicy był mieszkaniec Kań i sąsiad generała Wiesław Adamiak.  


Warto obejrzeć (od 6'54'' do 9'16'') - krótka opowieść o generale Hedzie-Szarym w Kurierze Warszawy i Mazowsza.