Na sesji 11 lutego 2015 r. radni uchwalili zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Żółwin: od ul. Szkolnej do granicy z Owczarnią. W planach jest m.in. budowa cmentarza komunalnego.

Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli na dostosowanie tego terenu do bieżących potrzeb. Cmentarz parafialny w Brwinowie już się zapełnia. Obecnie gmina prowadzi rozmowy z Agencją Nieruchomości Rolnych w sprawie nieodpłatnego nabycia terenu w Żółwinie na cele publiczne. Taką możliwość dała nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, o którą zabiegały władze samorządowe gminy Brwinów.

Inne lokalizacje (np. przy cmentarzu w Rokitnie czy w sąsiedztwie autostrady) zostały wykluczone na podstawie oceny rodzaju gleby. Gmina stanęła przed trudnym zadaniem pozyskania terenu, który spełniałby wszystkie obowiązujące obecnie normy.

- Pod koniec 2010 r. zostały zmienione przepisy i z ustawy o nieruchomościach rolnych Skarbu Państwa wykreślono możliwość nieodpłatnego przekazywania gruntów pod cmentarze. Dlatego podjęliśmy działania zmierzające do przekonania parlamentarzystów i Prezydenta RP o potrzebie zmiany ustawy i dopisaniu do listy celów publicznych również „rozszerzania i zakładania cmentarzy komunalnych”, bo przecież trudno sobie wyobrazić bardziej społeczny cel: każde życie doczesne kiedyś musi dobiec końca. Efektem naszych starań była zmiana ustawy – mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński.

W planach jest budowa cmentarza komunalnego na działce o powierzchni ok. 15 ha (w tym obszar grzebalny wynoszący ok. 3,5 ha), a także powstanie strefy mieszkalnej oraz sportowo-rekreacyjnej i usługowej na łącznej powierzchni ok. 100 ha.

- Mam nadzieję, że wiosną nieodpłatnie nabędziemy ten teren. Potem staniemy przed zadaniem budowy cmentarza. Mam nadzieję, że uda się nam się otrzymać na jego projekt dofinansowanie unijne. Projekt cmentarza jest jednym z elementów naszego wniosku o dofinansowanie złożonego w sierpniu przez Gminę Brwinów w ramach partnerstwa Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna) – dodaje burmistrz Kosiński. Dziś wybudowanie nowego cmentarza jest inwestycją, której wartość wynosić może od kilku do nawet kilkunastu milionów zł.