Burmistrz Arkadiusz Kosiński rozpoczyna coroczny wrześniowy cykl spotkań z mieszkańcami gminy Brwinów. Pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek  4 września 2014 roku w Brwinowie.
Już od pierwszego roku swojej kadencji burmistrz Arkadiusz Kosiński wprowadził zwyczaj organizowania wrześniowych spotkań z mieszkańcami w Brwinowie oraz – wspólnie z sołtysami – we wszystkich sołectwach. W tym roku zostało zaplanowanych 17 spotkań, z czego 3 odbędą się w Brwinowie. Będzie więc wiele okazji do podzielenia się informacjami na temat działań podejmowanych w minionym roku oraz rozmów o dalszych planach. Dodatkowym punktem w niektórych sołectwach będzie uchwalanie funduszu sołeckiego. Mieszkańcy zdecydują, na co gmina ma przeznaczyć w 2015 r. część swojego budżetu.