Na sesji Rady Miejskiej w Brwinowie został przyjęty budżet gminy na 2014 r. Wydatki gminy wynieść mają 86.163.017,05 zł. Główne pozycje w gminnym budżecie zajmują oświata oraz inwestycje.

Zanim radni Rady Miejskiej w Brwinowie przystąpili do pracy nad uchwałą budżetową, projekt budżetu został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej, instytucji nadzorującej działania samorządu.  Burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz jego współpracownicy uzyskali w ten sposób potwierdzenie prawidłowości konstrukcji  gminnego budżetu. Duża w tym zasługa skarbnika gminy Brwinów Elżbiety Doloty, która czuwa nad stanem finansów gminy.

Dochody gminy Brwinów zostały ustalone w kwocie 84.479.169,30 zł, a wydatki – 86.163.017,05 zł. Deficyt w wysokości 1.683.847,75 zł został ustalony na bezpiecznym poziomie. – Z kredytów i pożyczek będziemy korzystać z głową – podkreśla burmistrz Arkadiusz Kosiński. – Jestem przeciwnikiem zadłużania gminy na granicy dozwolonych wskaźników, choćby z tego powodu, że jeśli nadarzy się okazja pozyskania dużego dofinansowania będziemy mieli możliwości wzięcia kredytu na wkład własny. Jak widać było w 2013 r., gmina Brwinów chętnie wykorzystuje wszelkie nadarzające się okazje, by pozyskiwać środki zewnętrzne. Dwa największe obszary wydatków to, także w budżecie na 2014 rok, oświata i inwestycje.

Na utrzymanie trzech samorządowych przedszkoli (dwóch w Brwinowie i jednego w Otrębusach) oraz czterech zespołów szkół (ZS nr 1 w Brwinowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie, ZS w Otrębusach i ZS w Żółwinie), dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz dowóz dzieci do szkół, a także inwestycje oświatowe gmina Brwinów wyda niemal 40% swojego budżetu.  Zakończy się budowa przedszkola po północnej stronie Brwinowa i zacznie budowa szkoły w Otrębusach.

Sumując wszystkie wydatki inwestycyjne, można zauważyć, że gmina Brwinów jest jedną z gmin naszego regionu, które przeznaczają na ten cel największą część swojego budżetu, tj. niemal 25%.

Więcej na temat inwestycji planowanych w 2014 r. w artykule „Plany inwestycyjne na 2014 r.”

Spore wydatki związane są z gospodarką komunalną. Z budżetu gminy Brwinów finansowane są m.in. wydatki na oczyszczanie gminy (ponad 3,6 mln zł), funkcjonowanie systemu odbioru odpadów (ponad 2,6 mln zł) gospodarkę ściekową, w tym dopłaty zmniejszające kwoty płacone przez mieszkańców za odbiór ścieków (ok. 1 mln zł), utrzymanie zieleni (247 tys. zł), oświetlenie ulic (ponad 1 mln zł) i in. Pomoc społeczna otrzyma w 2014 r. kwotę ponad 7,5 mln zł. W budżecie gminy Brwinów ujęte są również dotacje dla instytucji kultury: na Gminny Ośrodek Kultury przypada kwota 1.103.000 zł, a na Bibliotekę Publiczną w Brwinowie – 525.000 zł.

Budżet gminy Brwinów na 2014 r.