Gmina Brwinów sukcesywnie rozwiązuje problemy związane z wodą: ponad 915 tys. zł będzie kosztować budowa odwodnienia w rejonie ulic Nadarzyńskiej, Łąkowej i Mokrej w Żółwinie. Zgodnie z umową prace mają zakończyć się przed 10 października 2013 r.

Wykonawca wyłoniony w przetargu – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Wimar – zamierza rozpocząć prace jeszcze w tym roku. Zakres robót dotyczy odwodnienia rejonu ulic Nadarzyńskiej, Łąkowej i Mokrej obejmuje m.in. przebudowę rowu melioracyjnego RS-11, który częściowo zostanie zastąpiony przez betonowy rurociąg o długości ponad 140 m, ułożenie drenażu, budowę przepompowni i studni rewizyjnych, wykonanie kratek ściekowych oraz rowów przydrożnych ze skarpami umocnionymi ażurowymi płytami eco i darniną. Ze względu na trudne warunki geotechniczne konieczne będzie zastosowanie igłofiltrów, które zapewnią obniżenie poziomu wód gruntowych.