Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na rozbudowę Zespołu Szkół w Otrębusach. Prace mają rozpocząć się w tym roku, tak aby we wrześniu 2015 r. uczniowie gimnazjum mogli korzystać już z nowego budynku.
 

Szkoła w Otrębusach znajduje się przy ul. Piaseckiego. Obecnie w budynku z lat 90. mieści się szkoła podstawowa i gimnazjum, ale uczniów cały czas przybywa. W związku z tym konieczna jest jej rozbudowa. Burmistrz Arkadiusz Kosiński już w 2011 r. rozpoczął starania o powiększenie budynku, ale to rozwiązanie zostało zablokowane przez żądania związane z prawami autorskimi projektanta. Powstanie więc odrębny budynek gimnazjum. Na ten cel gmina Brwinów w latach 2014-2015 zarezerwowała w budżecie kwotę ponad 16 mln zł.

Projekt zakłada powstanie ponad 2,5 tys. m² powierzchni użytkowej na dwóch kondygnacjach wraz z infrastrukturą techniczną i przystosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Teren wokół budynku będzie zagospodarowany, powstaną chodniki, droga dojazdowa, miejsca parkingowe, odwodnienie oraz oświetlenie.

Wykonawca zostanie wyłoniony w przetargu. Termin składania ofert na realizację tej inwestycji upływa 20 lutego 2014 r. o godz. 13.00.