21 listopada Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie świętował Dzień Pracownika Socjalnego. Dzień później dyrektor ŚOPS-u Joanna Dzierzba odebrała wyróżnienie przyznane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.


Brwinowski ŚOPS został wyróżniony znakiem „Zawsze pomocni”. Nagrodę przyznano mu za profesjonalne świadczenie pomocy potrzebującym, odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie pracowników oraz podejmowanie nowatorskich metod działania opartych na aktywnej integracji i pracy socjalnej. – Wyróżnienie oznacza, że rozwijamy się w dobrym kierunku, stale poszerzając ofertę pomocową i inwestując w kadrę Mamy ogromną satysfakcję, że Marszałek dostrzegł nasze działania. Wyróżnienie jest dla mnie miłą niespodzianką – mówi dyrektor ŚOPS Joanna Dzierzba.

Wyróżnienia przyznano ośrodkom pomocy społecznej podczas konferencji pn. „Rola pracy socjalnej w aktywnej integracji” zorganizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej MUW.