Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w związku z przebudową wodociągu w sobotę 17 listopada nastąpi przerwa w dostawie wody w Brwinowie w ul. Otrębuskiej na odcinku Partyzantów-Stalowa w godz. od 9.00 do 14.00. Mieszkańcy mogą skorzystać z zastępczego źródła wody znajdującego się przy ul. Armii Krajowej 1 w Brwinowie (ujęcie wody oligoceńskiej).