Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w nocy z 30 na 31 stycznia 2013 r. w godz.: 22.00-6.00, w związku z rozbudową stacji uzdatniania wody w Brwinowie, planowane jest wstrzymanie dostawy wody do sieci wodociągowej w gminie Brwinów.  Zastępcze źródło wody znajduje się w Brwinowie przy ul. Armii Krajowej 1