24 lipca 2012 r. w Urzędzie Gminy Brwinów odbył się całodzienny audyt w związku z udziałem gminy w konkursie Gmina Fair Play. Gmina Brwinów po raz pierwszy uczestniczy w ogólnopolskim konkursie promującym gminy przyjazne inwestorom.

Audyt  przeprowadzony został przez powołanego przez komisję konkursową eksperta, zajmującego się problematyką promocji inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości w samorządach. Jednym z zadań audytora była weryfikacja i uzupełnienie informacji przedstawionych przez gminę w ankiecie konkursowej w I etapie konkursu.

Gmina udzieliła w niej odpowiedzi na pytania dotyczące oferty inwestycyjnej, obsługi inwestorów, udogodnień, jakie gmina może zaoferować przedsiębiorcom, planowania przestrzennego, rozwoju infrastruktury technicznej, promocji gminy, inwestycji gminnych i biznesowych przeprowadzonych w gminie w ostatnich pięciu latach, a także otwartości społeczności lokalnej na nowe przedsięwzięcia inwestycyjne.

Gospodarzami spotkania przeprowadzonego w ramach audytu byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz jego zastępcy Jacek Janowski i Sławomir Walendowski. W rozmowach z audytorem uczestniczyli kierownicy poszczególnych referatów Urzędu. Audytor zapoznał się z dokumentami finansowymi gminy.

Kolejnym etapem audytu było spotkanie z przedsiębiorcami i inwestorami, którzy prowadzą działalność na terenie gminy Brwinów. Uczestniczyli w nim prezesi i przedstawiciele firm L`Oreal, Agroman, Asmet oraz Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej, który ma oddział w Brwinowie. Rozmowa dotyczyła współpracy z Urzędem i atrakcyjności inwestycyjnej gminy.

Aby pokazać, że w gminie Brwinów można dobrze zainwestować i z powodzeniem prowadzić produkcję, myśląc także o rozbudowie,  przedstawiciele firmy L`Oreal zaprosili do zwiedzenia mieszczącej się w Kaniach fabryki kosmetyków. Podczas pobytu w Brwinowie audytor obejrzał również nowo powstałe obiekty sportowe przy brwinowskich szkołach, nowoczesne, a zarazem kameralne osiedla mieszkaniowe oraz tereny , na których pną się do góry siedziby nowych inwestorów np. firmy ULMA Construcción w Koszajcu.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną pod koniec roku po weryfikacji informacji zebranych w dwóch etapach. Trzymajmy kciuki za Brwinów!