W niedzielę 24 maja 2015 r. w sanktuarium w Rokitnie odbędą się uroczystości z okazji 25-lecia samorządności w Polsce zorganizowane przez samorządy gmin Brwinów i Błonie.

Odrodzona samorządność to jeden z największych sukcesów przemian w Polsce. Droga do niej wiodła od Sierpnia`80. Program „Samorządna Rzeczpospolita” uchwalony na I Zjeździe NSZZ „Solidarność” stał się kamieniem węgielnym przyszłych zmian. Wola narodu wyrażona w wyborach 4 czerwca 1989 r. otworzyła drogę do wolnych wyborów samorządowych, które odbyły się 27 maja 1990 r.

Z okazji 25-lecia samorządności w Polsce w niedzielę 24 maja 2015 r. o godz. 14.00 sprzed kościoła pw. św. Floriana w Brwinowie wyruszy piesza pielgrzymka samorządowa do Rokitna, gdzie w Sanktuarium Matki Bożej Prymasowskiej Wspomożycielki odprawiona zostanie msza św., której przewodniczył będzie kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Archidiecezji Warszawskiej. Podczas mszy i po niej wystąpi Chór Archikatedry Warszawskiej.
Po zakończeniu uroczystości zostanie podstawiony autobus, którym uczestnicy pielgrzymki pieszej będą mogli wrócić do Brwinowa.