Gmina Brwinów rozbudowuje sieć ścieżek rowerowych. W 2014 r. przybyło w gminie ponad 3,6 km ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek. W 2015 r. będzie można wypróbować kolejne prawie 3 km.

W czerwcu nowo otwartym ciągiem pieszo-rowerowym z Brwinowa do Parzniewa przejechało ponad 200 uczestników Brwinowskiej Masy Krytycznej. Na co dzień korzysta z niego wielu mieszkańców gminy. Na trasie spotkać można biegaczy, rolkarzy i rowerzystów, którzy chętnie zatrzymują się na krótki odpoczynek w miejscach postojowych. Przejazd ul. Główną i ul. Rzeczną w Parzniewie odbywa się na ogólnych zasadach ruchu drogowego, ale już od ul. 36 PP Legii Akademickiej rozpoczyna się ciąg pieszo-rowerowy, a po skręceniu w prawo w ul. Przyszłości można dojechać do Pruszkowa nową ścieżką rowerową. Gmina Brwinów miała niemały wkład w realizację tej inwestycji. W 2013 r. przekazała grunty pod poszerzenie drogi – ul. Przyszłości, obok której powstała ścieżka rowerowa łącząca Parzniew z Pruszkowem. Dzięki inicjatywie burmistrza Arkadiusza Kosińskiego powiat pruszkowski wprowadził do tegorocznego budżetu budowę drugiej ścieżki rowerowej i chodnika –wzdłuż ul. Solidarności w Parzniewie. Na realizację tego zadania został już ogłoszony przetarg. Inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku. Tym sposobem komunikacja między Brwinowem a najszybciej rozbudowującym się sołectwem stanie się bezpieczna i dużo łatwiejsza.  

W drugiej części gminy trwa budowa 600 m ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 720 w Czubinie. Inwestycja jest przykładem dobrej współpracy samorządów gmin Brwinów i Błonie. Droga dla rowerów, dzięki wspólnym ustaleniom, dojdzie od Domu Pomocy Społecznej w Czubinie nie tylko do granic administracyjnych gminy Brwinów, ale będzie kontynuowana od strony Błonia, tak, by rowerzyści przemieszczający się między dwoma gminami mieli większy komfort jazdy.  

W 2015 r. gmina Brwinów wybudowała też mniejsze odcinki dróg dla rowerzystów przy ul. 11 Listopada (na odcinku od ul. Sochaczewskiej do Stacji Uzdatniania Wody), na ul. Biskupickiej (od posesji nr 57 do skrzyżowania z ul. Glinianą w ramach projektu „Brwinowskie Glinianki dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) oraz kontrapas w przebudowanej ul. Zgoda w Brwinowie. Od ul. Szkolnej do ul. Armii Krajowej rowerzyści mogą dzięki kontrapasowi na drodze jednokierunkowej poruszać się w dwóch kierunkach.

W ramach partnerstwa z Podkową Leśną i Milanówkiem Brwinów realizuje projekt pn. „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”, mający na celu m.in. poprawę spójności komunikacyjnej obszaru PTO. W ramach tej współpracy zostało już zlecone m.in. opracowanie projektów ponad 10 km nowych ścieżek rowerowych na obszarze trzech miast. Projektowane trasy to: ścieżka z Brwinowa do przystanku kolejowego w Milanówku wzdłuż ul. Sochaczewskiej w Brwinowie, ścieżka biegnąca wzdłuż DW 719 od Milanówka do skrzyżowania z ul. Wilsona w Brwinowie, ścieżka od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w ul. Grodziskiej w Brwinowie do granicy z Milanówkiem i dalej wzdłuż ul. Brwinowskiej w Milanówku. Ostatnia z projektowanych w ramach PTO tras planowana jest wzdłuż kolejki WKD na odcinku od ul. Grudowskiej w Milanówku przez Owczarnię do Podkowy Leśnej Głównej.

Gmina wiąże duże nadzieje z uczestnictwem w wielostronnym porozumieniu samorządów na rzecz realizacji tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Fundusze w ramach ZIT mają być przeznaczone na rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego Warszawę i jej obszar funkcjonalny (gmina Brwinów może skorzystać np. z projektów zakładających stworzenie spójnej sieci ścieżek rowerowych) Na potrzeby ZIT-ów opracowana została koncepcja przebiegu przez gminę Brwinów do 2020 roku ponad 38 km nowych ścieżek rowerowych.