Gmina Brwinów otrzymała znak jakości „Samorządowy Lider Edukacji” w III edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów RP. Burmistrz Arkadiusz Kosiński odebrał wyróżnienie podczas uroczystej gali, która odbyła się 27 listopada 2013 r. w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Brwinów znalazł się wśród 52 wyróżnionych samorządów, które w sposób szczególny dbają o rozwój szkolnictwa na swoim terenie, inwestują w edukację i naukę, tworząc dobre warunki dla młodzieży uczącej się. Komisja akredytacyjna złożona ze specjalistów w dziedzinie edukacji, reprezentujących kilka ośrodków akademickich z całej Polski oceniała samorządy pod kątem jakości prowadzonej przez nie lokalnej polityki edukacyjnej. Eksperci, pracujący pod kierunkiem prof. Dariusza Rotta, członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, badali m.in. jakość oferty edukacyjnej gmin, efektywność polityki inwestycyjnej w dziedzinie oświaty czy skuteczność w pozyskiwaniu i wydatkowaniu funduszy zewnętrznych na szkolnictwo i programy edukacyjne. Nie wszyscy zasłużyli na otrzymanie certyfikatu. W tym roku do programu zgłosiło się 90 samorządów.

– Oceniając samorządy w tym roku zwracaliśmy szczególną uwagę, na ile podejmowane przez nie formy aktywności wykraczają poza standard działań oświatowych, poza schemat, poza ustawowe minimum, na ile podejmowane przez gminy i powiaty inicjatywy są zgodne z lokalnymi uwarunkowaniami i potrzebami, na ile cechuje je innowacyjność, oryginalność, niesztampowość – mówiła w trakcie gali finałowej Programu Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 
Honorowy patronat nad programem „Samorządowy Lider Edukacji” objął prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012.