Podczas uroczystości, która odbyła się 14 listopada 2012 r. w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, burmistrz Arkadiusz Kosiński odebrał wyróżnienie dla gminy. Brwinów otrzymał znak jakości „Samorządowy Lider Edukacji” w II edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów RP.

Certyfikaty uzyskało 61 samorządów, które mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami  w rozwoju szkolnictwa na swoim terenie oraz tworzeniu dobrych warunków życia dla młodzieży uczącej się. Finał programu certyfikacji odbył się 14 listopada 2012 r. w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  Komisja złożona z naukowców reprezentujących kilka ośrodków akademickich z całej Polski oceniała samorządy pod kątem jakości prowadzonej przez nie lokalnej polityki edukacyjnej. Eksperci, pracujący pod kierunkiem prof. Dariusza Rotta, członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, badali m.in. działania gmin i powiatów na rzecz rozwoju infrastruktury oświatowej, skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na szkolnictwo, innowacyjność działań w zakresie podnoszenia jakości kształcenia czy prowadzenie edukacji zgodnej z potrzebami rynku pracy i lokalnych społeczności.

- Reprezentujecie Państwo jednostki samorządowe, dla których inwestowanie w wiedzę nie jest pustym hasłem, ale realną wartością urzeczywistnianą w codziennym działaniu, w codziennym rządzeniu i zarządzaniu lokalną przestrzenią edukacyjną – mówiła podczas uroczystości finałowej do wyróżnionych samorządowców Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.