Gmina Brwinów działa aktywnie w ramach współpracy samorządów: 16 maja została przyjęta w poczet członków Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Burmistrz Arkadiusz Kosiński został jednym z sześciu członków nowego zarządu.

Nowym prezesem MSSI została Małgorzata Bebelska, zastępca burmistrza Kozienic. Stowarzyszenie, założone w 2008 r. przez 27 gmin z Mazowsza, ma na celu m.in. pozyskiwanie środków na projekty teleinformatyczne. MSSI współdziała także ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie”.  Wśród głównych jego zadań jest wspieranie idei rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki wiedzy,reprezentowanie i obrona wspólnych interesów gmin, wspieranie wspólnych przedsięwzięć i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturowego i ekonomicznego gmin z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych.

Stowarzyszenie dostrzega konieczność modernizacji i podnoszenia efektywności administracji samorządowej poprzez zastosowanie rozwiązań teleinformatycznych, rozwoju edukacji z zastosowaniem rozwiązań zdalnego nauczania, przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej poprzez upowszechnienie telepracy oraz rozwoju dialogu społecznego z wykorzystaniem narzędzi i platform elektronicznych. Gmina Brwinów włącza się w te działania u progu nowej kadencji władz stowarzyszenia, zyskując w nich swojego przedstawiciela.