Gmina Brwinów rozpoczyna w 2015 r. program bezpłatnych szczepień przeciw grypie, który jest skierowany do osób po 65 roku życia. Zgłoszenia są przyjmowane od 1 września br. Liczba miejsc jest ograniczona.
 
Z bezpłatnych szczepień przeciw grypie mogą skorzystać osoby po 65 roku życia, które są zameldowane na terenie gminy Brwinów na pobyt stały lub czasowy. Warunkiem jest też brak przeciwwskazań lekarskich oraz pisemna zgoda na szczepienie. Kryterium kwalifikacji do udziału w programie jest rok urodzenia – akcja obejmuje osoby urodzone w 1949 r. oraz wcześniej.
 
Szczepienia są skuteczną, bezpieczną i naturalną metodą, która może ustrzec przed zachorowaniem na grypę. Rekomendują je m.in. Światowa Organizacja Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej.Celem szczepień jest nie tylko zapobieganie zachorowaniu, ale przede wszystkim uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych takich, jak: zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego czy zapalenie mózgu, które stanowią bezpośrednie zagrożenie życia pacjenta. Grypa jest szczególnie niebezpieczna dla osób po 65 roku życia oraz z chorobami przewlekłymi.
 
Szczepienia rozpoczną się przed sezonem wzrostu zachorowań na grypę, tj. od 15 września, i potrwają do 30 listopada br. Szczepionka będzie podana w jednej dawce. Szczepienia będą się odbywać w Lecznicy Rodzinnej Alfa w Brwinowie przy ul. Powstańców Warszawy 8. Placówka ta jest realizatorem programu wybranym w konkursie ofert.
 
Aby zgłosić się do programu, należy wypełnić deklarację udziału i złożyć ją osobiście lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów. Deklaracje są dostępne na stronie oraz w Biurze Obsługi Interesanta p. nr 007 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.
 
Więcej informacji na temat bezpłatnego programu można uzyskać: Referat Kadr i Organizacji, tel. 22 738 26 23.
 
Program bezpłatnych szczepień przeciw grypie jest finansowany z budżetu gminy Brwinów.
 
 
Deklaracja udziału [PDF]
Deklaracja udziału [DOC]