Gmina Brwinów będzie realizować projekt „Bezpieczne miasto”, który obejmie m.in. budowę monitoringu w okolicy stacji PKP. Burmistrz Arkadiusz Kosiński pod koniec grudnia 2013 r. podpisał z PKP PLK umowę o współpracy.


20 grudnia 2013 r. została podpisana umowa o współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotycząca realizacji projektu pn. "Bezpieczne miasto". Zakłada on powstanie monitoringu wizyjnego, który obejmie stacjęPKP w Brwinowie, ciągi piesze prowadzące do przystanku, a także tory kolejowe w rejonie stacji. W 2014 r. zostanie wykonane doświetlenie przejścia dla pieszych pod wiaduktami kolejowymi w rejonie schodów prowadzących na peron, a na peronie staną gminne tablice informacyjne. Wiele osób skarżyło się na stan przejścia oraz brak monitoringu w tym rejonie, ale gmina Brwinów nie mogła przystąpić do wykonania prac. Ponieważ to PKP PLK zarządza przystankiem kolejowym w Brwinowie konieczne było podpisanie porozumienia. Z ramienia Zakładu Linii Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie umowę podpisali dyrektor Mirosław Łoziński oraz zastępca Krzysztof Karpeta.