Gmina Brwinów pozyskała unijne środki na realizację projektu edukacyjnego skierowanego dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. W najbliższych dniach we wszystkich szkołach gminy Brwinów odbędą się spotkania, podczas których rodzice poznają szczegóły realizacji projektu.

W czwartek 18 października odbędą się spotkania w Szkole Podstawowej nr 1, w Szkole Podstawowej nr 2 w Brwinowie oraz w Szkole Podstawowej w Żółwinie. Spotkanie dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Otrębusach odbędzie się w poniedziałek 22 października o godz. 17.30.
W ramach projektu „Bawmy się i uczmy” dzieci będą mogły bezpłatnie skorzystać z zajęć logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej. Będą prowadzone zajęcia usprawniające umiejętności czytania i pisania, rozwijające zdolności matematyczne i inne. Nie zabraknie zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych.

Szczegółowe cele projektu obejmują m.in. zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych uczniów poprzez udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych oraz rozwój zainteresowań i uzdolnień ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. W ramach projektu zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt i programy do diagnozowania i korygowania dysfunkcji rozwojowych tj. dysleksji, wad wymowy czy postawy.

Zapisy na bezpłatne zajęcia dodatkowe będą prowadzone do 27 października 2012 r.

Informacje o projekcie „Bawmy się i uczmy” oraz formularze zgłoszeniowe będą dostępne w sekretariatach oraz na stronach internetowych szkół.
 Realizacja projektu pn. „Bawmy się i uczmy” rozpocznie się jesienią 2012 r.