3 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie, podczas którego burmistrz Arkadiusz Kosiński wręczył nauczycielom akty nadania stopnia awansu zawodowego. Otrzymało je 8 nauczycieli z gminnych placówek oświatowych.
 
Awans zawodowy nauczycieli określony jest przepisami Karty Nauczyciela oraz rozporządzeniami MEN. Młodzi nauczyciele zaczynają pracę w szkole od 9-miesięcznego stażu. Kolejne stopnie to nauczyciel kontraktowy i mianowany.

Warunkiem otrzymania awansu na nauczyciela mianowanego było zdanie egzaminu przed komisją powołaną przez organ prowadzący szkołę, którym jest Burmistrz Gminy Brwinów.
 
Awanse nauczycielskie otrzymali:
- Wioleta Łęgowska - wychowawca w świetlicy w ZS w Otrębusach,
- Monika Zarychta - nauczyciel wspomagający w ZS w Żółwinie,
- Milena Golańska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w ZS w Żółwinie,
- Bożena Gubernat-Maciszewska - nauczyciel wychowania przedszkolnego w ZS nr 1 w Brwinowie,
- ks. Arkadiusz Śledzik - nauczyciel religii w ZS nr 1 w Brwinowie,
- Michał Bańka - pedagog szkolny w ZS nr 1 w Brwinowie,
- Marcin Oprządek - nauczyciel wychowania fizycznego w ZS w Żółwinie,
- Ryszard Krzywik - nauczyciel geografii i j. francuskiego w ZSO w Brwinowie.