Troska o pamięć o Armii Krajowej była głównym tematem rozmów przedstawicieli Środowiska „Bąk” AK, Obywatelskiego Komitetu Obchodów 20-lecia Budowy Pomnika Armii Krajowej w Brwinowie i 70-lecia Jej Powstania oraz reprezentantów władz samorządowych Brwinowa, Nadarzyna i Podkowy Leśnej.
Burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński, burmistrz Podkowy Leśnej Małgorzata Stępień-Przygoda oraz wójt gminy Nadarzyn Janusz Grzyb mieli okazję do zapoznania się z dotychczasowymi działaniami, które podjęli żołnierze AK oraz społecznicy na rzecz upamiętnienia Armii Krajowej.

Reprezentant Komitetu Obywatelskiego Jan Witkowski przedstawił m.in. relację z uroczystości, które odbyły się 12 lutego, oraz poinformował o pracy wykonanej już przy opracowaniu publikacji o wojskowych bohaterach Brwinowa, Podkowy Leśnej i Nadarzyna. Członkowie Komitetu mówili też o dalszych planach dotyczących jej wydania oraz wykonania wystawy. Poruszano także kwestię reprezentacji pocztu sztandarowego Środowiska „Bąk” podczas różnych uroczystości oraz pogrzebów żołnierzy AK. Zdzisław Krawczyk, prezes Środowiska „Bąk” AK oraz założyciel Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej na terenie gminy Brwinów mówił o potrzebie znalezienia nowej formuły dla działalności TPAK.  Ten temat wywołał dyskusję, w której padało wiele różnych argumentów i pomysłów – od włączenia w taką działalność harcerzy, po rozszerzenie formuły nowego stowarzyszenia lub działania w ramach odrębnego koła w strukturach Światowego Związku Żołnierzy AK.

Na zakończenie spotkania burmistrz Arkadiusz Kosiński przekazał jego uczestnikom książkę por. Stanisława Rumianka o szpitalach wojennych na terenie Brwinowa oraz broszurę podsumowującą pierwsze 10 miesięcy Roku Armii Krajowej w gminie Brwinów, a wójt Janusz Grzyb zaprosił wszystkich na uroczystość nadania imienia Armii Krajowej centralnemu rondu w Nadarzynie.