Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” zorganizowało w grudniu 2011 r. kurs lokalnego animatora turystyki. Jego uczestnicy poznawali Brwinów i Podkowę Leśną na zajęciach prowadzonych w ciągu trzech kolejnych weekendów, podczas wykładów i wycieczek zorganizowanych na terenie miasta i gminy Brwinów oraz miasta Podkowa Leśna.

Swoją wiedzą o Brwinowie i Podkowie Leśnej dzielili się : Ewa Cieślak, Oskar Koszutski, Elżbieta Kulfan-Skóra, Andrzej Nowakowski, Barbara Potkańska, Piotr Skalski oraz Anna Żukowska-Maziarska. Szczegółową relację z przebiegu zajęć w kolejne trzy weekendy opracowała Kaja Łęcka.


Weekend pierwszy
 

2 grudnia b.r. rozpoczęły się warsztaty lokalnego animatora turystyki. Organizatorzy zostali mile zaskoczeni ilością uczestników, którzy przybyli na spotkanie oraz wiedzą już przez nich posiadaną, którą chętnie dzielili się ze współuczestnikami kursu.
Warsztaty rozpoczęła p. Anna Łukasiewicz, prezes Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”, która przybliżyła uczestnikom historię powstania Stowarzyszenia oraz pokrótce opowiedziała na jakiej problematyce się ono koncentruje oraz czym zajmuje się na co dzień. Omówiła również szczegółowy plan spotkań oraz zaznaczyła, że każdy uczestnik jest traktowany po partnersku, jak osoba, która może i ma okazję współtworzyć organizowane przez Stowarzyszenie warsztaty.
Następnie p. Barbara Potkańska podzieliła się swoją wiedzą na temat Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, na które składają się Milanówek, Podkowa Leśna oraz Brwinów, podwarszawskie miejscowości starające się wspólnymi siłami realizować Strategię Rozwoju Turystyki stworzoną przez panią Potkańską, aby móc dzielić się swoim dziedzictwem nie tylko z ich mieszkańcami, ale także z przyjezdnymi, którzy szukają odpowiedniego miejsca do odpoczynku oraz możliwości kulturalnej rozrywki.
Całe spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze, a jego uczestnicy chętnie uczestniczyli w dyskusji na temat potencjału, jaki posiada Podkowa Leśna oraz gmina i miasto Brwinów, oraz na temat możliwości ich rozwoju.

Następnego dnia, dzięki sprzyjającej pogodzie, zorganizowana została wycieczka rowerowa przez Las Młochowski poprowadzona przez panów Piotra Skalskiego i Andrzeja Nowakowskiego. Podczas niej uczestnicy poznali przebieg tras rowerowych, konnych i szlaków harcerskich. Z opowieści pana Skalskiego dowiedzieli się również, kim byli Bolesław Hryniewiecki oraz Witold Tyrakowski, których imiona noszą dwa rezerwaty przyrody wytyczone w Lesie. Mieli także okazję do obejrzenia z bliska byłej jednostki wojskowej na Dębaku, gdzie akurat na rekonstruowanie walk o umocnienia umówili się pasjonaci militariów z forum Weekend Warriors.
Przyjemność wspólnego korzystania z pięknej pogody została połączona z poznawaniem miejsc, które są przez nas niejednokrotnie odwiedzane, ale często zdarza się, że niewiele o nich wiemy. Dzięki wspólnej wyprawie każdy miał okazję dowiedzieć się czegoś nowego oraz podzielić się z innymi posiadanymi przez siebie informacjami.Pierwszy blok warsztatów udowodnił, że istnieje w naszej lokalnej społeczności potrzeba poszerzania wiedzy na temat obszaru, na którym żyjemy oraz że może zostać ona w przyszłości z pożytkiem wykorzystana między innymi przez nauczycieli, wychowawców, wykwalifikowanych przewodników, a także przez innych obywateli, którzy dzięki organizowanym przez Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” warsztatom będą mogli podzielić się zdobytymi wiadomościami ze swoimi bliskimi, znajomymi oraz innymi ciekawymi świata ludźmi.

Weekend drugi
 

Tematem przewodnim drugiego bloku warsztatów lokalnego animatora turystyki było miasto oraz gmina Brwinów, których mieszkańcami jest część uczestników naszych warsztatów. Pierwsze spotkanie, które odbyło się 9 grudnia b.r., poprowadziła pani Ewa Cieślak, kustosz Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku oraz wieloletnia mieszkanka Brwinowa. Pokrótce przybliżyła słuchaczom początki powstania miasta, a następnie skoncentrowała się na historii poszczególnych miejsc, które miały znaczenie dla tej niedużej podwarszawskiej miejscowości. Pani Cieślak w interesujący sposób wyznaczyła kilka szlaków spacerowych, które koncentrują się zarówno na samym Brwinowie, jak i wychodzą poza miasto, obejmując swoim zasięgiem także inne miejscowości należące do gminy, takie jak Otrębusy, Karolin czy Podkowa Leśna. Wytyczone przez nią trasy rozpoczynają się przy stacji PKP, dzięki czemu mogą korzystać z nich osoby przyjezdne, które jako weekendowi turyści mieliby możliwość odbycia interesującej i bogatej w ciekawe historie wycieczki poza stolicę. Przykładowe trasy takiej wędrówki to trasa koncentrująca się na dzielnicy willowej, trasa Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, którzy pobrali się w brwinowskim kościele a następnie zamieszkali w Willi Aida skąd później przenieśli się do Stawiska, długa trasa spacerowo-rowerowa rozpoczynająca się w Brwinowie, a kończąca się w Toeplitzówce, już na terenie Otrębus. Szlaki zaproponowane przez panią Ewę Cieślak pokazują te miejsca w Brwinowie, na które często jego mieszkańcy podczas codziennych obowiązków nie zwracają uwagi, ale dzięki tak wytyczonym trasom każdy ma możliwość dowiedzieć się czegoś nowego i poszerzać swoją wiedzę nie tylko przy pomocy słowa pisanego.Spotkanie sobotnie rozpoczęło się od wspólnej wizyty w Bibliotece w Otrębusach im. Wacława Wernera, gdzie uczestników warsztatów ciepło przyjęła jej dyrektor, pani Grażyna Nowocień. Uczestnicy dowiedzieli się od niej o tym, że poza wypożyczaniem książek w bibliotece mają miejsce także inne wydarzenia kulturalne, które mają na celu promować konstruktywne spędzanie wolnego czasu zarówno pośród młodzieży, jak i dorosłych – w związku z tym odbywają się tam często różnego rodzaju warsztaty (np. niedawne „Filcowanie”) czy plenery malarskie, których owoce każdy może obejrzeć na wystawie znajdującej się w jednym z pomieszczeń bibliotecznych. Czytelnicy mogą również wesprzeć lokalnych artystów, kupując tam ich prezentowaną twórczość. Pani Nowocień przybliżyła również uczestnikom postać Krzysztofa Teodora Toeplitza oraz opowiedziała o jego rodzinie, która kiedyś zamieszkiwała dworek i od której nazwiska wywodzi się jego nazwa.
Druga część warsztatów tego dnia odbyła się w Karolinie, w starej siedzibie Mazowsza, gdzie uczestników przywitała pani Elżbieta Kulfan-Skóra, która wychowała się i dorastała na początku w Toeplitzówce, a później w Karolinie, natomiast obecnie jest kustoszem muzeum mieszczącego się w Mazowszu. Pani Skóra podzieliła się z uczestnikami swoją wiedzą na temat historii zespołu oraz małżeństwa Sygietyńskich, którzy byli jego założycielami. Zaprezentowała również pamiątki po nich, a także zgromadzone przez lata niezwykłe podarunki, które otrzymywali wykonawcy podczas swoich licznych tournée po całym świecie. Dzięki jej ogromnej uprzejmości uczestnicy warsztatów mieli możliwość obejrzenia niezwykle starannie wykonanych, zabytkowych już strojów, w których tańczyli podczas spektakli tancerze zespołu Mazowsze.Blok spotkań dotyczących miasta i gminy Brwinów spełnił oczekiwania jego uczestników, którzy dzięki niemu poszerzyli swoją wiedzę oraz mieli możliwość poznać osoby, które poświęcają swojej pracy niezwykle dużo uwagi i czasu, starając się zarazić swoją pasją innych ludzi.

Weekend trzeci
16 grudnia b.r. uczestnicy warsztatów spotkali się po raz przedostatni, żeby posłuchać opowieści na temat Podkowy Leśnej pani Anny Żukowskiej-Maziarskiej, autorki przewodnika po mieście-ogrodzie. Pani Maziarska przybliżyła słuchaczom początki powstania miasta, odwołując się między innymi do koncepcji Ebenezera Howarda dotyczącej Miast-Ogrodów, przy czym wykazała, że w przypadku Podkowy nie do końca jest to określenie adekwatne do jego ideowych założeń. Następnie zaprezentowała na slajdach architekturę charakterystyczną dla Podkowy, pokazując między innymi zdjęcia budynków, które już nie istnieją, zniszczone przez czas lub ludzką ignorancję. Nie zabrakło także historii ludzi związanych z owymi domami oraz tych, którzy mieli wpływ na miejscowość, a także czerpali z niej inspirację. Uczestnikom zostali więc przedstawieni między innymi pisarze oraz artyści, którzy związali swoje losy z Podkową na stałe lub byli tu tylko przejazdem. Pani Maziarska zwróciła również uwagę na niezwykłą przyrodę, która otacza nas ze wszystkich stron, uczestnicząc w współtworzeniu tego niewielkiego podwarszawskiego miasta.

Ostatnie spotkanie w terenie poprowadził pan Oskar Koszutski, wieloletni dyrektor Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku oraz członek Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna. Rozpoczął je od krótkiego wstępu, opowiadając między innymi w ciekawy sposób o formalnym powstawaniu miasta, a następnie zabrał uczestników warsztatów na spacer po Podkowie, rozpoczynając go od Kościoła Św. Krzysztofa z jego niezwykłym ogrodem, który niejednokrotnie przyciąga uwagę przyjezdnych. Dalej pan Koszutski poprowadził słuchaczy szlakiem „ojców-założycieli” miasta, pokazując miejsca oraz domy, z którymi byli związani oraz przybliżając historię ludzi, którzy w nich mieszkali.Zorganizowane przez Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” warsztaty lokalnego animatora spełniły nasze oczekiwania i udowodniły, że istnieje w naszej lokalnej społeczności potrzeba poszerzania wiadomości posiadanych na temat miejscowości, z którymi jesteśmy związani. Nie chodzi przy tym o wiedzę składającą się jedynie z suchych faktów, ale o informacje na temat ludzi, którzy żyli i mieszkali w Brwinowie czy Podkowie, wywierając wpływ na te miejscowości i je kształtując. W związku z tym przewidujemy organizację kolejnych warsztatów, poprzez które w miarę możliwości będziemy starać się zaspokajać głód wiedzy osób zapisujących się na kurs. Uczestnicy tegorocznych warsztatów wysoko ocenili właśnie zakończone szkolenie oraz zadeklarowali pomoc przy kolejnych spotkaniach, a także wykazali chęć dzielenia się zdobytymi informacjami, jeśli tylko zaistnieje taka potrzeba.