Gmina Brwinów zakwalifikowała się do pilotażowego projektu „Animator - Moje Boisko Orlik 2012". Ministerstwo Sportu i Turystyki pokryje część kosztów zatrudnienia osoby, która będzie inicjować i prowadzić zajęcia sportowe w Żółwinie.

Wybudowanie nowego kompleksu boisk sportowych to połowa sukcesu. Kolejnym wyzwaniem jest jego utrzymanie i dobre wykorzystanie. Dzięki różnym działaniom podejmowanym na żółwińskim „Orliku” przez zarządzający obiektem Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie, pierwsze miesiące funkcjonowania przebiegły pomyślnie. Często pojawiały się tam grupy mieszkańców na towarzyskie mecze, drużyny grały w gry zespołowe, dzieci i młodzież uczestniczyły w zajęciach piłkarskich i lekkoatletycznych, trenerzy piłki nożnej doskonalili swoje umiejętności, a we wrześniu rozegrano pierwszy turniej brwinowskich sołectw.

W 2013 r. żółwiński „Orlik” będzie miał swojego animatora, zatrudnionego w ramach pilotażowego projektu realizowanego przez Szkolny Związek Sportowy. Część kosztów zatrudnienia wykwalifikowanej osoby pokryje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Do zadań animatora należeć będzie m.in. inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych, promowanie aktywności fizycznej, współpraca ze szkołami, klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi.

Na „Orliku” w Żółwinie zapowiada się dobry rok: wypełniony ciekawymi sportowymi zajęciami i wydarzeniami.