Na sesji w dniu 26 czerwca 2012 r. Rada Miejska w Brwinowie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Brwinów absolutorium za 2011 rok.

W głosowaniu wzięło udział 18 radnych,  którzy najpierw przegłosowali zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brwinów za rok 2011, a następnie udzielili Burmistrzowi Arkadiuszowi Kosińskiemu absolutorium.  Uzyskiwanie absolutorium staje się już dobrą tradycją tej kadencji samorządowej. Pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie, a przede wszystkim liczby i fakty wskazują na bardzo dobre, lepsze niż w poprzednich latach, wykonanie budżetu gminy. Rok 2011 był dla gminy Brwinów bardzo dobrym rokiem.

Po uzyskaniu absolutorium burmistrz Arkadiusz Kosiński złożył podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji budżetu w ubiegłym roku. W szczególny sposób dziękował skarbnikowi – Elżbiecie Dolocie oraz swoim zastępcom – Jackowi Janowskiemu i Sławomirowi Walendowskiemu. Już na początku sesji burmistrz wręczył też nagrodę kierującej referatem inwestycji i remontów Urszuli Wróbel.

Ciepłe słowa w kierunku kierownik Wróbel skierował też radny Dariusz Krzemiński, przewodniczący komisji inwestycji. – Referat inwestycyjny robi bardzo dobrą robotę – stwierdził Dariusz Krzemiński, przewodniczący komisji inwestycji. Ostatecznie jednak, podobnie jak radna Alfreda Rybka, wstrzymał się od głosu w kwestii udzielenia absolutorium.

Wykonanie budżetu w 2011 roku przebiegło pomyślnie: w wielu działach jego wykonanie 100- lub blisko 100-procentowe. Znacznie poprawiła się realizacja funduszy sołeckich. Chociaż „Czyste życie” jest największym projektem inwestycyjnym i przez najbliższe lata będzie jeszcze ograniczać inne inwestycje gminy, to w 2011 r. udało się pozyskać środki zewnętrzne w wysokości ponad 5 mln zł (m.in. na budowę „Orlika”, projekty edukacyjne, remont szkoły w Otrębusach).