Wypełniony kościół św. Floriana w Brwinowie oraz obecność licznie zgromadzonych na Rynku mieszkańców – tak Brwinów świętował rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Mimo długiego weekendu i pięknej pogody zachęcającej do wypoczynku we własnych ogrodach lub z dala od miasta wiele osób zdecydowało się na udział w oficjalnych uroczystościach.

Uroczystości rozpoczęła msza odprawiona przez ks. kan. Macieja Kurzawę. Święto Konstytucji 3 Maja łączy się z uroczystością Matki Boskiej Królowej Polski: oba te tematy zostały poruszone w okolicznościowym kazaniu. Druga część oficjalnych obchodów odbyła się tradycyjnie na placu Jana Pawła II. Poczty sztandarowe przemaszerowały pod Pomnik Niepodległości. Wspólne odśpiewanie hymnu Polski poprzedziło przemówienie burmistrza Arkadiusza Kosińskiego, który poruszył temat patriotyzmu oraz wychowania młodzieży i wspólnej troski o Ojczyznę, także w wymiarze małej ojczyzny, własnej miejscowości i gminy. Kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości złożyły delegacje organizacji kombatanckich, władz gminnych, szkół, młodzieży z kół Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej oraz harcerzy, a także partii politycznych i stowarzyszeń.