Święto pracowników i funkcjonariuszy straży miejskich przypada w rocznicę uchwalenia ustawy z 1997 r., która określa zakres działania straży gminnej. Z tej okazji burmistrz Arkadiusz Kosiński przekazał Straży Miejskiej w Brwinowie swoje podziękowania i życzenia.

Dzień Strażnika Miejskiego jest okazją do złożenia Wam podziękowania za Waszą służbę i zaangażowanie w codzienną pracę na rzecz bezpieczeństwa w naszej gminie. Dziękuję za sprawnie przeprowadzane akcje oraz gotowość do niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych. Życzę Wam wielu sukcesów w pracy zawodowej, satysfakcji z sumiennego wypełniania obowiązków, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

                               
Burmistrz Gminy Brwinów

     Arkadiusz Kosiński