W lutym 2013 r. oddano do użytkowania ostatni odcinek kanalizacji sanitarnej wybudowanej po północnej stronie Brwinowa w ramach projektu „Czyste życie”. Mieszkańcy ulicy Jagiellońskiej mogą się przyłączać do sieci.

Nowopowstały odcinek sieci w ul. Jagiellońskiej obejmujący kanał główny w ulicy wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości odbiorców usług ściekowych liczy łącznie ponad 0,5 km. Wraz z oddaniem do użytkowania kanalizacji sanitarnej w tej ulicy zostały zakończone prace budowlane przewidziane do realizacji w ramach dużego kontraktu „Czystego życia”, obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej w całym północnym Brwinowie. Prace budowlane w tej części miasta rozpoczęły się dokładnie dwa lata temu, a zakończyły na dwa miesiące przed ustalonym terminem. Ich wykonawcą była firma SKANSKA SA Oddział Budownictwa Hydroinżynieryjnego w Rzeszowie.
 
Pierwszy etap sieci kanalizacyjnej wykonany w ramach jednego z ośmiu kontraktów budowlanych realizowanych w ramach „Czystego życia” został oddany do użytkowania w maju 2012 r. i obejmował ulice:

Biskupicką(przy ul. Ciechanowskiej oraz przy budynkach Biskupicka 57), Błońską (na północ od ul. Żukowskiej), Ciechanowską, Czubińską, Glinianą (od ul. Biskupickiej w kierunku płn.-wsch. do rejonu ul. Augustowskiej), Jasną (pomiędzy ul. F. Chopina a ul. Konspiracji), Kampinoską (na północ od ul. Żukowskiej), Klonową (pomiędzy ul. F. Chopina a ul. Kampinoską), Konspiracji (na północ od ul. A. Mickiewicza), Kościelną, Kryniczanki (od ul. Ciechanowskiej do ul. Augustowskiej), Kusocińskiego, Kwiatową (pomiędzy ul. F. Chopina a ul. Konspiracji), A. Mickiewicza (w rejonie ul. Kościelnej), Modlińską (przy ul. Glinianej), Płocką (przy ul. Glinianej), H. Sienkiewicza (przy ul. Kościelnej), dr. S.Skudry (od ul. Wigusin do rejonu ul. Kryniczanki), J. Słowackiego (w rejonie ul. Kościelnej), Jana III Sobieskiego, Turystyczną, Wiejską (od nr 39 do ul. Kusocińskiego), Wigusin (od ul. Ciechanowskiej do posesji nr 22).

 
            W ramach drugiego etapu budowy kanalizacji sanitarnej oddanego do użytkowania w sierpniu zeszłego roku wybudowano sieć kanalizacyjną w ulicach:

Augustowskiej, Białostockiej, Biskupickiej (między ul. A. Mickiewicza a ul. Kwiatową i między ul. Jasną a ul. Klonową), F. Chopina (na północ od ul. A. Mickiewicza), Glinianej (od rejonu ul. Biskupickiej w kierunku płd.-wsch. do rejonu ul. Augustowskiej), B. Głowackiego, Grodzieńskiej, Jasnej (pomiędzy ul. Biskupicką a ul. F. Chopina),  Klonowej (pomiędzy ul. Biskupicką a ul. F. Chopina), Kwiatowej (pomiędzy ul. Biskupicką a ul. F. Chopina), Kryniczanki (na północ od ul. Augustowskiej), Łomżyńskiej, A. Mickiewicza(na wschód od ul. B. Głowackiego), Modlińskiej, Nadrzecznej, Płockiej(pozostały zakres), H.Sienkiewicza (w rejonie ul. B. Głowackiego), dr. S. Skudry(od ul. Biskupickiej do ul. Kryniczanki), J. Słowackiego(na wschód od rejonu ul. B. Głowackiego), Suwalskiej, Wigusin (na płn. od posesji nr 22), Wileńskiej, Żabiej, Żółwiej, Żurawiej, Żwirki i Wigury (północne części sięgaczy nr 1, 2 i 3 licząc od ul. Powstańców Warszawy).

 
            Zaledwie miesiąc później rozpoczęli podłączanie do sieci mieszkańcy ulic:

Stefana Batorego, Bratniej, Owocowej, Wiśniowej i Wygonowej.

 
Prawie 24,2 km nowej kanalizacji sanitarnej obejmującej kanały grawitacyjne, tłoczne oraz odgałęzienia do granic nieruchomości i 25 sztuk przepompowni ścieków powstało w ramach projektu „Czyste życie” w północnym Brwinowie. Wartość prac budowlanych realizowanych w ramach tego zadania zamknęła się w kwocie 12 725 264,06 zł netto.
 
Mieszkańcy ul. Jagiellońskiej, którzy chcieliby przyłączyć swoje posesje do nowej kanalizacji, powinni zgłosić się do Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – Brwinów, ul. Kościuszki 4a, tel. (22) 738-25-60, aby uzyskać informacje o procedurach związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych.
           
Projekt „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.