Szkoły podstawowe prowadzące edukację włączającą, tzn. dla dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z chorobami przewlekłymi, otrzymały dodatkowe środki finansowe. Pieniądze będą przeznaczone na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych oraz wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego w szkole mającej podpisaną umowę z NFZ.

W gminie Brwinów dwie szkoły prowadzą edukację dla dzieci, które wymagają specjalnego kształcenia. W Szkole Podstawowej w Żółwinie i w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie taki rodzaj nauczania jest prowadzony od 10 lat. W roku szkolnym 2014/2015 w tych placówkach uczyło się w 13 dzieci i wszystkie uczęszczały do klas ogólnodostępnych.

Środki z subwencji będą przeznaczone na zakup wyposażenia – mi.in. biurek, komputera, stołu do pracy z dziećmi – oraz pomocy dydaktycznych wspomagających m.in. terapię integracji sensorycznej oraz terapię pedagogiczną. Gmina Brwinów złożyła też wniosek o wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego w szkole, która ma podpisaną umowę z NFZ. Te środki trafią do Zespół Szkół nr 1  w Brwinowie.

Bezzwrotną pomoc finansową mogły otrzymać gminy, których wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zespół ten ustalił także wysokość przyznanej kwoty, a środki pochodzą z0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015.