robotydrogoweW związku z pracami przy modernizacji linii kolejowej od poniedziałku 26 lutego 2018 r. od godz. 10.00 do 12 marca do godz. 12.00 zostanie wprowadzony w Brwinowie ruch wahadłowy pod wiaduktem kolejowym. Na odcinku od Rynku do ronda Kowalskiego będzie działać sygnalizacja świetlna, a kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.

W dniach 21-23 lutego 2018 r. na terenie powiatu pruszkowskiego zostaną przeprowadzone testy „Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego”.

Trwają prace związane z przebudową ulic T.Toeplitza i Sadowej na odcinku od ul. T.Sygietyńskiego do ul. Wspólnej w Otrębusach.

Do skrzynek mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej trafiają harmonogramy wywozu odpadów od marca do grudnia 2018 r.

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

W związku ze zorganizowanym handlem w pasie drogowym przy ul. Armii Krajowej od 17 lutego br. gmina Brwinów wprowadziła na tym obszarze znaki: zakaz postoju i zakaz zatrzymywania się pojazdów.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej w poniedziałek 19 lutego w Brwinowie, Kaniach i Otrębusach.

Radni Rady Miejskiej w Brwinowie przyjęli „Program wspierania rodziny w gminie Brwinów na lata 2018-2020”. Działania pomocowe realizowane będą przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej.