PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej 19 października w rejonie kilku ulic w Parzniewie oraz 20 października w Brwinowie, Kotowicach, Krośnie-Wsi i Biskupicach.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” im. Druha Ignacego Kozielewskiego w Brwinowie zaprasza w niedzielę 15 października na rajd rowerowy „Śladami Druha Ignacego Kozielewskiego w Brwinowie i okolicach”. Zbiórka na Rynku o godz. 9.00.

Referat Gospodarki Komunalnej informuje, że w październiku i listopadzie nie będzie możliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Drugi wtorek miesiąca to dzień Brwinowa na antenie Radia Bogoria. Gośćmi redaktora Tomasza Sikorskiego byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz reprezentacja Gminnego Ośrodka Kultury – dyrektor Anna Sobczak i kierownik Ogniska muzycznego im. Marii Szymanowskiej Aleksandra Kopp.

Gmina Brwinów wyremontowała kolejne kwatery żołnierskie na brwinowskim cmentarzu, natomiast nie uda się zrobić remontu pomnika „Ściana śmierci” w parku miejskim.

Wpłynęła oferta Towarzystwa Przyjaciół Brwinów na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Obwodnica wsi MosznaKierowcy czekają na otwarcie nowej obwodnicy, jednak zanim nowa droga uzyska pozwolenie na użytkowanie, muszą najpierw zostać zakończone wszystkie procedury odbiorowe.

W najbliższych tygodniach w świetlicy Działu Wspierania Rodziny ŚOPS w Brwinowie odbywać się będą spotkania poświęcone ciekawym i ważnym tematom, takim jak radzenie sobie z emocjami, dojrzewanie dzieci, posłuszeństwo i umiejętne stosowanie pochwał.