Biblioteka Publiczna im. W. Wernera w Brwinowie zaprasza do udziału w konkursie poetyckim Brwinowski Parnas. Zgłoszenia można nadsyłać do niedzieli 8 października.

ikonkaDo 9 października 2017 r. można oglądać zdjęcia dawnego Brwinowa w fotoplastykonie, który stanął na brwinowskim Rynku.

Gmina Brwinów wyłoniła wykonawcę remontu dachu Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Żwirowej.

Prezes Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wydał oświadczenie w sprawie jakości wody na terenie gminy Brwinów.

Oświadczenie [pdf]

Wpłynęła oferta TG „Sokół” na realizację zadania publicznego Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

W gminnych placówkach oświatowych rozpoczął się cykl jesiennych zajęć ekologicznych prowadzonych przez firmę Kosmepol Sp. z o.o. Fabryka L’Oréal POLSKA. Na pierwszych eko-lekcjach w SP nr 2 w Brwinowie uczniowie dowiedzieli się, jak właściwie segregować śmieci i racjonalnie gospodarować odpadami. 

W październiku 2017 r. przy Urzędzie Gminy Brwinów wykonywane będą badania mammograficzne. Mammobus zaparkuje przy ul. Moniuszki oraz przy OSP w Brwinowie.

Od 2 października 2017 r. od godz. 8 kierowcy autobusu B-6 będą musieli omijać zamknięte dla ruchu odcinki ul. Działkowej w Pruszkowie oraz ul. Solidarności w Parzniewie.