Od 1 maja 2017 r. będą obowiązywały nowe rozkłady jazdy autobusów komunikacji miejskiej w gminie Brwinów. Zostanie m.in. przedłużona trasa linii B7 do przystanku ZSO w Brwinowie oraz trasa linii B10 do przystanku do Moszna Park Logistyczny

Urząd Gminy Brwinów prowadzi nabór na bezpłatny kurs technik informacyjno-komputerowych. Zajęcia są skierowane do osób powyżej 25 roku życia, które są mieszkańcami gminy Brwinów i mają wykształcenie średnie lub niższe.

100. urodziny Władysławy Muchy z Owczarni były okazją do odwiedzin i życzeń od przedstawicieli gminy Brwinów.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.: w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej.

Ogłoszenie

Gmina Brwinów bezpłatnie użycza mieszkańcom kompostowniki, starając się o ekologiczne zagospodarowanie odpadów zielonych.

W pierwszych naborach do dofinansowania zakwalifikowano 14 spośród 16 złożonych wniosków. Wkrótce zostaną ogłoszone kolejne dwa konkursy, w których na wspieranie nowych przedsięwzięć przeznaczono kwotę 500 tys. zł, a na wzmocnienie kapitału społecznego i produktów lokalnych – 100 tys. zł.

Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca czas na antenie Radia Bogoria wypełniły sprawy gminy Brwinów. W drugi wtorek Gośćmi redaktora Tomasz Sikorskiego byli burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Sobczak.