Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza do udziału w konkursie na najciekawsze zdjęcie drzewa lub krótki wierszyk o drzewach. Nagrodami będą sadzonki drzew o wysokości ok. 1,2-1,5 m, które mieszkańcy będą mogli zasadzić na swoich działkach.

Gmina Brwinów zdobyła 8. miejsce w kategorii gmina miejsko-wiejska w rankingu przygotowanym przez Gazetę Prawną „Perły Samorządu 2017”.

W gminie Brwinów zakończono postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018. Rodzice dzieci, które spełniają kryteria i nie dostały się do przedszkola publicznego, mogą skorzystać z możliwości zapisania dziecka do przedszkola niepublicznego wyłonionego przez gminę w drodze konkursu.

Gmina Brwinów została Laureatem XXVII edycji Konkursu „Teraz Polska”. Przyznane Godło potwierdza, że gmina jest jedną z najlepszych w Polsce pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców.

W czerwcu i lipcu 2017 r. przy Urzędzie Gminy Brwinów będą wykonywane badania mammograficzne. Mammobus zaparkuje przy ul. Moniuszki.

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Brwinów zachęca mieszkańców gminy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu na największy owoc i warzywo.

W poniedziałek 29 maja 2017 r. gimnazjaliści z powiatu pruszkowskiego wzięli udział w konkursie historycznym. Gospodarzem w tym roku był Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie.

Został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę kolejnych ulic: w tym roku prace prowadzone będą w ul. Myśliwskiej w Brwinowie, a w przyszłym przebudowana zostanie ul. Słoneczna na odcinku od ul. Sportowej do ul. Myśliwskiej.