Drugi wtorek miesiąca to dzień Brwinowa na antenie Radia Bogoria. Gośćmi redaktora Tomasza Sikorskiego byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz reprezentacja Gminnego Ośrodka Kultury – dyrektor Anna Sobczak i kierownik Ogniska muzycznego im. Marii Szymanowskiej Aleksandra Kopp.

Gmina Brwinów wyremontowała kolejne kwatery żołnierskie na brwinowskim cmentarzu, natomiast nie uda się zrobić remontu pomnika „Ściana śmierci” w parku miejskim.

Wpłynęła oferta Towarzystwa Przyjaciół Brwinów na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Obwodnica wsi MosznaKierowcy czekają na otwarcie nowej obwodnicy, jednak zanim nowa droga uzyska pozwolenie na użytkowanie, muszą najpierw zostać zakończone wszystkie procedury odbiorowe.

W najbliższych tygodniach w świetlicy Działu Wspierania Rodziny ŚOPS w Brwinowie odbywać się będą spotkania poświęcone ciekawym i ważnym tematom, takim jak radzenie sobie z emocjami, dojrzewanie dzieci, posłuszeństwo i umiejętne stosowanie pochwał. 

Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”. Uwagi do projektu można składać od 10 do 17 października 2017 r.

Agencja INC Rating przyznała gminie Brwinów długoterminowy rating krajowy „AA-”, a co za tym idzie – stabilną perspektywę ratingu.

Gmina Brwinów została wyróżniona w VI edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Gmina przyjazna rowerzystom”.