Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.: w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej.

Ogłoszenie

Wakacje to dobry czas na wykonanie remontów w szkołach. Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na remonty w ZS w Otrębusach, ZS nr 1 w Brwinowie oraz ZS w Żółwinie.

 

Trwają prace nad Studium Wykonalności dla projektu „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”. Wykonawca dokumentacji zaprasza na spotkanie 8 czerwca w sali OSP w Brwinowie. Konsultacje potrwają do 21 czerwca 2017 r.

 

Podmioty prowadzące działalność leczniczą mogą wziąć udział w konkursie ofert na prowadzenie programu szczepień ochronnych w latach 2017–2019.

Zakończyły się prace związane z budową sieci wodociągowej w ulicy Józefowskiej i Tęczowej w Krośnie, a na terenie Koszajca trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Tradycyjnie już w czerwcu kalendarz wydarzeń w dworku Zagroda wypełniony jest spotkaniami integracyjnymi i wydarzeniami kulturalnymi. Przy okazji warto zobaczyć dwie wystawy: poświęconą pisarzowi Zygmuntowi Bartkiewiczowi (na parterze) oraz prezentującą prace Krzysztofa Kornackiego.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada 5 i 8 czerwca 2017 r. przerwy w dostawie energii elektrycznej w części Brwinowa.