W środę 3 maja przypada 226. rocznica uchwalenia Konstytucji. Z tej okazji w Brwinowie odbędą się uroczystości przy Rynku oraz majówka w dworku Zagroda.

Radni Rady Miejskiej w Brwinowie na sesji 24 kwietnia 2017 r. podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia w dniu 4 czerwca 2017 r. referendum gminnego.

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego z zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

We wtorek 25 kwietnia marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński podpisali umowy o dofinansowanie UE dla gminy Brwinów o łącznej wysokości ok. 8,3 mln zł (4,8 mln zł na budowę dróg rowerowych i 3,5 mln zł na rewaloryzację pałacu w brwinowskim parku).

Fiat 126 p, którego właścicielem jest Urząd Gminy Brwinów, zostanie zlicytowany, a pieniądze będą przekazane na szczytny cel. Tematem zainteresowały się ogólnopolskie media. Burmistrz w „maluchu” pojawił w Teleexpresie i TVP Info.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada 27 kwietnia oraz 4 i 9 maja 2017 r. przerwy w dostawie energii elektrycznej w części Krosny-Wsi, Owczarni, Żółwina oraz Brwinowa.

21 kwietnia 2017 r. w Mateczniku Mazowsze odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”.

We wtorek 2 maja przypada Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Powiatowe obchody tego święta odbędą się w Pruszkowie.