Fundacja Toto Animo i BKS Naprzód Brwinów ubiegają się o dotację. Każdy może zgłosić uwagi dotyczące ich ofert w terminie do 6 lipca 2017 r.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej 30 czerwca i 6 lipca w Domaniewie.

 

Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowana zostanie renowacja pomnika – ściany śmierci w parku miejskim w Brwinowie.

Sanepid przeprowadził kontrolę na placach zabaw zarządzanych przez gminę Brwinów. Ich stan jest bez zastrzeżeń.

Wakacje to tradycyjny czas remontu budynków oświatowych. Gmina Brwinów rozpocznie też przygotowania do przeprowadzenia modernizacji sali gimnastycznej przy Stadionie Miejskim w Brwinowie. Koszt prac został wstępnie oszacowany na 600 tys. zł.

Gmina Brwinów przymierza się do modernizacji targowiska. Oprócz spotkania i tradycyjnych konsultacji zostaną przy okazji wypróbowane możliwości internetowej platformy „W dialogu”. Ten pilotażowy projekt prowadzi w Brwinowie Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej w piątek 23 czerwca na obszarze kilku ulic Brwinowie i 30 czerwca w Domaniewie.

Obowiązują już nowe przepisy o wycince drzew. Właściciel nieruchomości będzie musiał zgłosić zamiar wycinki do urzędu gminy, jeśli obwód drzewa przekracza określoną wielkość. Jeśli tego nie zrobi, grożą mu kary.