W konkursie ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” gmina Brwinów otrzymała 137.287,00 zł dotacji na utworzenie Klubu Senior+ w Żółwinie. Klub będzie otwarty dla mieszkańców z terenu całej gminy.

Gmina Brwinów uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację dwóch programów zdrowotnych: programu profilaktyki szczepień dla seniorów oraz profilaktyki zakażeń HPV.

 

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada 23 i 25 maja 2017 r. przerwy w dostawie energii elektrycznej w części Brwinowa, Owczarni i Żółwina

We wtorek 16 maja 2017 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński gościł ukraińskich samorządowców z obwodów kijowskiego i lwowskiego.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Stowarzyszenia mogą składać oferty do poniedziałku 5 czerwca 2017 r. do godziny 18:00.

Ogłoszenie

Do przedsiębiorców oferujących zniżki dla posiadaczy Brwinowskiej Karty Mieszkańca dołączyła szkoła języka angielskiego Little England.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Brwinów.

Gmina Brwinów prezentowała się podczas trzech wejść antenowych. O ważnych wydarzeniach na terenie gminy i realizowanych oraz planowanych inwestycjach opowiadał burmistrz Arkadiusz Kosiński. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Sobczak poruszała tematy związane m.in. z ekologią i działalnością kulturalną na obszarach wiejskich, a nauczycielki LO im. Iwaszkiewicza w Brwinowie – Jolanta Marzec i Elżbieta Baczewska – promowały szkołę i mówiły o zbliżającym się zjeździe szkół iwaszkiewiczowskich.