IkonkamDzieci z przedszkola nr 1 w Brwinowie oraz z przedszkola przy ul. Słonecznej mogą już korzystać z przyprzedszkolnych placów zabaw, które zostały wyremontowane podczas wakacji.

W październiku 2017 r. przy Urzędzie Gminy Brwinów wykonywane będą badania mammograficzne. Mammobus zaparkuje przy ul. Moniuszki oraz przy OSP w Brwinowie.

Od 2 października 2017 r. od godz. 8 kierowcy autobusu B-6 będą musieli omijać zamknięte dla ruchu odcinki ul. Działkowej w Pruszkowie oraz ul. Solidarności w Parzniewie.

W gminnych placówkach oświatowych rozpoczął się cykl jesiennych zajęć ekologicznych prowadzonych przez firmę Kosmepol Sp. z o.o. Fabryka L’Oréal POLSKA. Na pierwszych eko-lekcjach w SP nr 2 w Brwinowie uczniowie dowiedzieli się, jak właściwie segregować śmieci i racjonalnie gospodarować odpadami. 

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej we wtorek 26 września w Brwinowie oraz w piątek 29 września w Żółwinie.

 

Dział Wspierania Rodziny zaprasza na spotkanie pod hasłem „Akcja komunikacja” oraz cykl 10 spotkań pod hasłem „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”. 

Gmina Brwinów wzięła udział w pilotażowym projekcie prowadzonym przez Instytut Socjologii UW. Na platformie internetowej „W dialogu” zostały przeprowadzone konsultacje społeczne na temat koncepcji modernizacji targowiska.

Wpłynęły trzy oferty na realizację zadań publicznych: Stowarzyszenia „Nasze Dzieci”, UKS Otrębusy „1” oraz Stowarzyszenia SARNA. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do ofert swoje uwagi.