Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na trzeci etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej we wtorek 25 lipca w Kotowicach, Milęcinie, Falęcinie i Biskupicach oraz w piątek 28 lipca w Brwinowie.

Gmina Brwinów ogłosiła przetargi na sprzedaż działek położonych w Brwinowie przy ulicy Bratniej oraz w Kaniach przy ul. Szkolnej. Są one przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi.

W poniedziałek 17 lipca 2017 r. została podpisana umowa na rewaloryzację pałacu w brwinowskim parku. Koszt inwestycji to 8 386 140,00 zł. 

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zaprasza wszystkich mieszkańców i zainteresowane instytucje/organizacje do składania uwag lub propozycji zmian do projektu Planu sieci dróg powiatowych powiatu pruszkowskiego na lata 2017-2030. Uwagi będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu, w terminie do 4 sierpnia 2017 r.

Gmina Brwinów przedłuża do 4 sierpnia 2017 r. konsultacje społeczne na temat koncepcji modernizacji targowiska. Oprócz tradycyjnej, pisemnej formy składania uwag można się zalogować na platformę „W dialogu”, wypełnić ankietę dostępną „on line” lub na stronie internetowej gminy i wysłać ją mailowo.

Wspomnienie czerwcowego Festiwalu Otwarte Ogrody, który odwiedziła z mikrofonem redaktor Mariola Marczak-Grzybek.

DSC0952mmGmina Brwinów otrzymała dotację na projekt edukacyjny „Wiedza moją potrzebą”, który będzie realizowany przez dwa lata w szkole w Żółwinie.