Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”. Uwagi do projektu można składać od 10 do 17 października 2017 r.

Agencja INC Rating przyznała gminie Brwinów długoterminowy rating krajowy „AA-”, a co za tym idzie – stabilną perspektywę ratingu.

Gmina Brwinów została wyróżniona w VI edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Gmina przyjazna rowerzystom”.

Biblioteka Publiczna im. W. Wernera w Brwinowie zaprasza do udziału w konkursie poetyckim Brwinowski Parnas. Zgłoszenia można nadsyłać do niedzieli 8 października.

Gmina Brwinów wyłoniła wykonawcę remontu dachu Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Żwirowej.

ikonkaDo 9 października 2017 r. można oglądać zdjęcia dawnego Brwinowa w fotoplastykonie, który stanął na brwinowskim Rynku.

Prezes Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wydał oświadczenie w sprawie jakości wody na terenie gminy Brwinów.

Oświadczenie [pdf]

Wpłynęła oferta TG „Sokół” na realizację zadania publicznego Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.